De familie Torino 

Prentenboek voor kinderen, over verlies en hoe daar mee om te gaan